14 เมษายน 2566 - 27 เมษายน 2566

place หมู่บ้านแสงภา และวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

งานประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา ต.แสงภา ประจำปี 2566

ชมการทำต้นดอกไม้ของแต่ละคุ้มบ้าน (ช่วงกลางวัน)

ชมขบวนแห่ต้นดอกไม้ของคุ้มหมู่บ้าน ที่มีความสูงกว่า 15 เมตร

รอบอุโบสถ(ช่วงกลางคืน)

และจะมีการแห่ทุกวันพระ จนสิ้นสุดเดือนเมษายนของทุกปี

 

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : เลย
ติดต่อสอบถาม :Contact : อบต.แสงภา
เบอร์โทร :Tel : 0 4203 1428

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more