30 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

place ณ วัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท

งานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเนินขามและประเพณีสงกรานต์

ร่วมทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ ตลอดจนเป็นการแสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยการรดน้ำขอพระเพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับในปีนี้ประเพณีสงกรานต์ ของกลุ่มชาติพันธ์ุบ้านเนินขาม ได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละหมู่บ้าน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียง ภายใต้การจัดงานสงกรานต์รูปแบบใหม่ New Normal ริน รด พรม ใส่หน้ากากอนามัย ไม่สาดน้ำ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : ลพบุรี
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานลพบุรี
เบอร์โทร :Tel : 036-770096-7

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more