20 เมษายน 2566 - 22 เมษายน 2566

place บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ชุมชน/หมู่บ้านชาวรามัญภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566

ความเป็นมา : 

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดกันมา หัวใจของงานคือการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่รถปุปผาชาติ การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน สะบ้ามารัญ วัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญ (ชาวไทยเชื้อสายรามัญ) 

กิจกรรมในงาน
- การประกวดนางกรานต์ และหนุ่มลอยชาย
- พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
- การกวนกาละแม 
- การเล่นสะบ้า (สะบ้าบ่อน สะบ้าทอย)
- การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ
- ขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ
- ขบวนแห่นก แห่ปลา 
- การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า
- การเล่นน้ำสงกรานต์
- ชมการแสดงบนเวที
- เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน และอาหารอร่อย

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออก
จังหวัด :Province : สมุทรปราการ
ติดต่อสอบถาม :Contact : กองการศึกษาเทศบาลเมืองพระประแดง
เบอร์โทร :Tel : 02 463 4841

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more