1 กรกฎาคม 2563 - 12 กรกฎาคม 2563

place สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Area beside Pak Chong Sack Weaving Factory, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง

การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร/ผลไม้ของดีเมืองปากช่อง “น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง”/กิจกรรมออกร้านกาชาด/การจำหน่ายสินค้า OTOP

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : นครราชสีมา
อีเมล :Email : tatsima@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : ที่ว่าการอำเภอปากช่อง ที่ว่าการอำเภอปากช่อง
เบอร์โทร :Tel : 044311916

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more