20 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565

place ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน หลายหลายประเภท เช่น เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย , เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย , เรือยาวเล็กทั่วไป 30 ฝีพาย และเรือเล็กภายในจังหวัด 30 ฝีพาย จาก 15 อำเภอ และเรือตะเข้พื้นบ้าน กว่า 20 ลำ ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP พืช ผัก ผลผลิตทางการเกษตร และมีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย

20 - 21 ตุลาคม 2565 แข่งเรือตะเข้ (กลางคืน)

22 - 23 ตุลาคม 2565 แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ (กลางวัน)

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : นครสวรรค์
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานนครสวรรค์
เบอร์โทร :Tel : 0 5622 1811-2

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more