23 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565

place ค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ค่ายบางกุ้งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 ตอน "ศัตรูที่มองมิเห็น"

ประเภท-รุ่นฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 790 บาท
ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี ,
25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-
44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59
ปี ,60-64 ปี ,65 ปีขึ้นไป
หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี ,
25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-
44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59
ปี , 60 ปีขึ้นไป
มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร ค่าสมัคร
650 บาท
ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี ,
25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-
44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59
ปี ,60-64 ปี ,65 ปีขึ้นไป
หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี ,
25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-
44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59
ปี , 60 ปีขึ้นไป
5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
ชาย/หญิง รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-29
ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปี ขึ้นไป
3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ,
ไม่มีการแข่งขัน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม  2565
- เวลา 10.00 – 20.00 น. -
รับเสื้อและBIB
- ณ ค่ายบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.
บางคนที   จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่  23 ตุลาคม  2565
- เวลา 04.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 04.15 น. –
พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 04.30 น. - ปล่อยตัว
ระยะทาง 21 กิโลเมตร
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว
ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัว
ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.20 น. -
ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 08.30 น. -
พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่ง
ขัน
- เวลา 10.00 น. –
เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

ภูมิภาค :Region : ภาคกลาง
จังหวัด :Province : สมุทรสงคราม
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม
เบอร์โทร :Tel : 0 3457 2847-8

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more