7 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563

place สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Dab Hak Stadium Mueang District, Uttaradit Province

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

- ชมการแสดงอนุภาพพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมประกวดคัดลายมือลายสือไท ตลาดย้อนยุค ขบวนแห่วัฒนธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน - การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การออกร้านค้าจากส่วนราชการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดง และการละเล่นต่างๆ

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : อุตรดิตถ์
ติดต่อสอบถาม :Contact : สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Provincial Office
เบอร์โทร :Tel : 055411977

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more