5 พฤศจิกายน 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565

place บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดตาก By the banks of Krathong Sai stream and the Ratanakosin 200th Anniversary Footbridge, Tak town

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2565
ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

กำหนดการ
5 พ.ย. 65
- 17.00 น.  ชม ขบวนแห่งอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนเห่เรือกระทงสาย ขบวานแห่สายกระทงทั้ง 8 สาย พร้อมกัน ณ หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

- 18.30 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์รวม 9 พระองค์ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนเห่เรือกระทงสาย และขบวนแห่สายกระทงทั้ง 8 สาย

- 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกัน ณ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณ

- 19.20 น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง ณ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนหน้าอาคารกิตติคุณ

- 21.00  น.  พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ ประดิษฐานบนเวทีกลางน้ำปิง

พิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2565 จังหวัดตาก
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานการจัดงาน
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำ
-ชมการแสดงมัลติมีเดียประกอบสื่อประสมที่วิจิตรงดงาม พร้อมพลุสวยงามเต็มท้องฟ้า
-ชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 

6 พ.ย.65 
- 16.00 น. ลานภูมิปัญญากระทงสาย จำหน่ายกระทงของนักเรียน ณ ท่าลอยกระทงเหนือสะพานสมโภชฯ
- 18.00 น. *ชมการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (การแสดงดนตรีสด) และจำหน่ายสินค้า
*พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า (กาดกระทงสาย ผู้ค้าตลาดวินเทจ) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
*พื้นที่จำหน่วยสินค้า ณ ด้านทิศใต้อาคารกิตติคุณ
- 19.00 น. พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำปิง
- 19.30 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 1
- 20.00 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 2
- 20.30 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 3

7 พ.ย.65
- 16.00 น. ลานภูมิปัญญากระทงสาย จำหน่ายกระทงของนักเรียน ณ ท่าลอยกระทงเหนือสะพานสมโภชฯ
- 18.00 น. *ชมการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (การแสดงดนตรีสด) และจำหน่ายสินค้า  *พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า (กาดกระทงสาย ผู้ค้าตลาดวินเทจ) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ *พื้นที่จำหน่วยสินค้า ณ ด้านทิศใต้อาคารกิตติคุณ
- 19.00 น. พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำปิง
- 19.30 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 1
- 20.00 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 2
- 20.30 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 3ฃ

8 พ.ย.65 
- 16.00 น. ลานภูมิปัญญากระทงสาย จำหน่ายกระทงของนักเรียน ณ ท่าลอยกระทงเหนือสะพานสมโภชฯ
- 18.00 น. *ชมการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (การแสดงดนตรีสด) และจำหน่ายสินค้า  *พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า (กาดกระทงสาย ผู้ค้าตลาดวินเทจ) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
*พื้นที่จำหน่วยสินค้า ณ ด้านทิศใต้อาคารกิตติคุณ
- 19.00 น. พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานประดิษฐาน ณ เวทีกลางน้ำปิง
- 19.30 น. พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ ลงลอยเป็นสิริมงคล ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ณ เวทีกลางน้ำปิง
- 20.30 น. พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ถวายผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำปิง
- 21.00 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 1
- 21.30 น. ชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 2
- 22.00 น. พิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทานและปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 
- ชมพลุสวยงามเต็มท้องฟ้า
- เวลา  00.00 น. กิจกรรม "ใส่บาตรเที่ยงคืน(พระอุปคุต) อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ" วัดวาสะเดาะเคราะห์

ภูมิภาค :Region : ภาคเหนือ
จังหวัด :Province : ตาก
อีเมล :Email : tattaktravel@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : เทศบาลเมืองตาก
เบอร์โทร :Tel : 0-5551-8888

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more