หัวข้อใหม่ส่งมอบงานโครงการสร้างงานศิลปะบนกำแพงกั้นแม่น้ำยม

ส่งมอบงานโครงการสร้างงานศิลปะบนกำแพงกั้นแม่น้ำยม 

 วันที่ 13 กันยายน  2564 เวลา 10.30 น. นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร นายอิภวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย  นายชัยคม สกุลรักษ์  ประธานบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง  นายชาญณรงค์ แก่นทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซาน อาคิเทค จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในการส่งมอบงานโครงการสร้างงานศิลปะบนกำแพงกั้นแม่น้ำยม ที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำกำแพง ค.ส.ล. ปิดกั้นแม่น้ำยม บางส่วน บริเวณถนนนิกรเกษม ความยาวประมาณ 20 เมตร มาพัฒนาเป็นงานศิลปะประดับโมเสก ตกแต่งลวดลายเป็นรูปโบราณสถาน สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดสำคัญ (Landmark) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย สร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องRelated

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตร New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
Amazing Thailand Countdown 2020 New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” กับ “Experiencing ASEAN POP Culture” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign
30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more