แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย”

ในวันนี้ (1 เมษายน 2564) ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย” ภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร, วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และล้ง 1919 2. จังหวัดเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 3. จังหวัดลำพูน ณ วัดรอบเมือง 4. จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณริมหาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินารถ และ 5. จังหวัดขอนแก่น ณ วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย อุโมงค์ชื่นใจ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำดำหัว การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรม Workshop ทำของที่ระลึกและการออกร้านค้าชุมชน เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด

#สงกรานต์2564รินรดพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ #สงกรานต์วัฒนธรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องRelated

กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตร New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
Amazing Thailand Countdown 2020 New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ททท. จุดกระแส “เมืองรอง” กับ “Experiencing ASEAN POP Culture” New Post
18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign TAT launches “Experiencing ASEAN POP Culture” campaign
30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more