เทศกาลปีใหม่บางน้ำผึ้ง

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2562 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณซุ้มประตูวัดบางน้ำผึ้งใน

สถานที่จัดงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และบริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
โทรศัพท์ 0 2461 3254

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง