สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรมครั้งที่ 6

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563

รายละเอียด

ประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อศิริมงคลแก่ตัวเอง

สถานที่จัดงาน

เอนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
อาจารย์บารเมศวรรณสัย
โทรศัพท์ 08 7714 4448

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง