เทศกาลสงกรานต์ไทยรามัญ เกาะเกร็ดวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

เป็นประเพณีการทำบุญประจำปี ครั้งใหญ่ของชาวไทยรามัญเกาะเกร็ด มีการทำบุญสำคัญ 3 วัน ทำบุญถวายข้าวแช่ 1 วัน  ทำบุญกลางบ้าน 1 วัน ทำบุญสรงน้ำพระ 1 วัน อาหารคาวหวานที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ มีข้าวแช่ กะละแม การแสดงมอญรำ ทะแยมอญ สะบ้า นอกจากนี้ยังมีขนบ ธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ก่อนวันสงกรานต์ ส่งขนมกะละแม วันสงกรานต์ หุงข้าวแช่ ก่อเจดีย์ วันสงกรานต์ หุงข้าวแช่ ก่อเจดีย์ ทาย แห่หงส์ธงตะขาบ แห่ปลา สรงน้ำพระ หลังวันสงกรานต์ แห่น้ำหวาน

 

สถานที่จัดงาน

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2276 2720-1 

อีเมล์ tatbangkok@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง