สีสันล้านนา มาแอ่วแม่เมาะ ประจำปี 2563

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 10 เม.ย. 2563 - 11 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

กิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย/การแข่งขันชกมวย ขบวนแห่สรงน้ำพระรุ่งทันใจ และขบวนล้านนาจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
 การแสดงดนตรีและการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน
 

 

สถานที่จัดงาน

สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่เมาะ (สวนดอกแขม) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ โทร. 054-340104 ต่อ 135
อีเมล์ tatlampang@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง