สงกรานต์ถนนสายวัฒนธรรม ถนนดินสอพอง

จังหวัด ลพบุรี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

สนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยบนถนนดินสอพองแห่งเดียวในประเทศไทย ระยะทางกว่า700 เมตร แหล่งผลิตดินสอพอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ, พิธีสรงน้ำพระ, พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ, การก่อพระเจดีย์ดินสอพอง ถวายเป็นพุทธบูชา, การแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน,การจำหน่ายสินค้าชุมชน

 

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านดินสอพอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096-7  

อีเมล : tatlobri@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง