ประเพณีไทยสงกรานต์ เทศบาลเมืองราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และหลวงพ่อแก่นจันทร์ มาประดิษฐาน ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดรถสงกรานต์ การเล่นน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ

 

สถานที่จัดงาน

หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และถนนบริเวณโดยรอบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 032 337 688

อีเมล์ tatratchaburi@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง