ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ประจำปี 2563

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 16 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การแห่ขบวนไม้ค้ำศรีของแต่ละหมู่บ้าน การประกวดแม่หญิงงาม การประกวดขบวนครัวตานไม้ค้ำศรี
 

สถานที่จัดงาน

วัดปงยางคก หมู่ที่ 9 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลปงยางคก โทรศัพท์ 054-367520 ต่อ 18 

อีเมล์ tatlampang@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง