ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อ เจ้าแม่ตาคลี

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ตาคลี เป็นงานสืบสานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวม 6 วัน 6 คืน พิธีอัญเชิญเทพเจ้าทุกพระองค์ การแสดงดนตรี การเชิดสิงโต และแห่มังกร

 

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อ เจ้าแม่ตาคลี อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการจัดงานฯ  โทร. 056-261615 

อีเมล์ tatsawan@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง