ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 14 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน กิจกรรมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย
 

 

สถานที่จัดงาน

บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลปงยางคก โทร. 054-367520 ต่อ 18
อีเมล์ tatlampang@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง