ประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา

จังหวัด เลย

วันที่ 14 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563

รายละเอียด

การจัดกิจกรรม จะมีเฉพาะกิจกรรมที่เป็นแก่นของประเพณี อาทิเช่น สรงน้ำพระพุทธรูป และแห่ต้นดอกไม้ประมาณ 2-3 ต้น เฉพาะชาวบ้าน  และมีการป้องกันไวรัส โดยให้ผู้ที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

 

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านแสงภา และวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา  อ.นาแห้ว จ.เลย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อบต.แสงภา โทร. 0 4207 9434
ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812 

อีเมล์  tatloei@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง