ประเพณีสงกรานต์เมืองมหาสารคาม

จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมขบวนแห่สงกรานต์, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเม่า

 

สถานที่จัดงาน

หอนาฬิกาและหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4374 0826-28 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง