ประเพณีสงกรานต์เมืองกาฬสินธุ์

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวก่ำ

 

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โทร. 0 4382 1354 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง