ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ

จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ขบวนแห่วัฒนธรรม จากทุกภาคส่วน 7 อำเภอ, พิธีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ การสาธิตและการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การแสดงปี่พาทย์มอญ รำมอญ และการละเล่นพื้นบ้านของไทย

 

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2276 2720-1   

อีเมล์ tatbangkok@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง