ประเพณีสงกรานต์วัดไชยศรี บ้านสาวะถี

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การทำบุญตักบาตร – บายศรีพระภิกษุสามเณร, การก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา, กิจกรรมการแห่ดอกไม้, การอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ พิธีเสียเคราะห์ตามประเพณีชุมชน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 

สถานที่จัดงาน

วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดไชยศรี โทร. 0 4344 8350  

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง