ประเพณีสงกรานต์วัดทรงเสวย

จังหวัด ชัยนาท

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

พิธีสรงน้ำพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรง พระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนี (หลวงพ่อทอง)

 

สถานที่จัดงาน

วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096-7    อีเมล : tatlobri@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง