ประเพณีสงกรานต์บางน้ำผึ้ง (สงกรานต์ วิถีไทย วิถีพุทธ) ประจำปี 2563

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 12 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
- จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป (วันที่ 12-14 เม.ย. 2563)
- จัดประกวดธิดาช้างน้ำผี้ง (วันที่ 12 เม.ย. 2563 ณ อบต.บางน้ำผึ้ง)
- ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2563)
- ตักบาตรน้ำผึ้ง ( วันที่ 14 เม.ย. 2563 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เดินรับบาตรจากวัดบางน้ำผึ้งนอก ถึง วัดบางน้ำผึ้งใน)
- ชมการแสดง อาทิ ดนตรี ศิลปิน การแสดงพื้นบ้าน

 

สถานที่จัดงาน

ลานอเนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบต. บางน้ำผึ้ง โทร 0 2461 3425

อีเมล์ tatchoengsao

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง