ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ “แห่หงส์ ธงตะขาบ”

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวมอญเอาไว้ ทาง อบต.บ้านโพ จึงได้ร่วมกับทางวัดทองบ่อ และชาวบ้าน จัดงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีของชาวมอญให้ยั่งยืนอยู่คู่ชุมชน   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เช่น การแต่งตัวของหนุ่ม สาว ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวมอญ การรับประทานข้าวแช่ การสวดมนต์ให้พรภาษามอญ และทางวัดได้จัดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระสงฆ์ในกระโจมโดยใช้รางไม้ไผ่แบบชาวมอญด้วย

 

สถานที่จัดงาน

วัดทองบ่อ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 5324 6076-7 

อีเมล์ tatyutaya@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง