ประเพณีสงกรานต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ขบวนแห่รถขบวนสงกรานต์ ขบวนพระพุทธรูป แต่ละขบวนประกอบด้วย
• นางสงกรานต์
• แฟนซีสงกรานต์
• การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
• การสาธิตและแจกขนมพื้นบ้าน  (6 ชุมชน)
• การแสดงสินค้า OTOP

 

สถานที่จัดงาน

ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลปายโทร. 0 5369 9196
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโทร.0 5361 2016
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงโทร. 0 5368 2743
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน  โทร.0 5361 2982 - 3    

อีเมล์ tatmhs@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง