ประเพณีสงกรานต์ “ปลอดเหล้า-เบียร์”

จังหวัด น่าน

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การทำบุญตักบาตรการประกวดขบวนนางสงกรานต์การประกวดนางสงกรานต์การประกวดซุ้มเล่นน้ำวันสงกรานต์(ปลอดเหล้า-เบียร์) วัดสวนตาลและวัดมิ่งเมือง
 

 

สถานที่จัดงาน

"ถนนสุมนเทวราช วัดสวนตาล จังหวัดน่าน"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองน่าน  โทรศัพท์ 054710234 ต่อ 138,139 

  อีเมล์ tatnan@tat.or.th

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง