ประเพณีสงกรานต์ อุทยาน ร.2

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสรงน้ำพระ กิจกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย จากเยาวชนเมืองแม่กลอง การบรรเลงปี่พาทย์ การบรรเลงแตรวงไทย การแสดงละครชาตรีโบราณ การแห่กลองยาว เป็นต้น

 

สถานที่จัดงาน

อุทยาน ร. 2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อุทยาน ร.2  0 3475 1666 , 0 3475 1376

อีเมล : tatsmsk@tat.or.th , tatsmsk@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง