งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 08 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมการประกวดเกวียนบุปผชาติ, ร่วมพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ, กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว (บริเวณถนนศรีจันทร์) และชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 

สถานที่จัดงาน

บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 5166 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง