งานวันทุเรียนชะนี เกาะช้าง

จังหวัด ตราด

วันที่ 01 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

มีการจำหน่ายผลไม้ราคาถูกจากชาวสวนโดยตรง การประกวดผลไม้ และการประกวดผลไม้แปรรูป และการประมูลทุเรียนพันธ์ดีของเกาะช้าง

 

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเกษตร จงหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1008, 0 39522862       

อีเมล : tattrat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง