ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี 2562

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562

รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน ที่ได้เตรียมไว้เป็นเส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เส้นทางจากท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวราราม

สถานที่จัดงาน

ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวราราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

https://www.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/17872

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง