The Great Mekong Bike Ride 2019

The Great Mekong Bike Ride 2019

ททท.จัดยิ่งใหญ่ มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 
The Great Mekong Bike Ride 2019
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศความพร้อมจับมือจังหวัดนครพนม -สกลนคร -มุกดาหาร จัดมหกรรมแข่งขันจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าโขง รายการ “THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019” ครั งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ก้าหนดจัดขึ นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 โดยมีนักปั่นแห่เข้าสมัครอย่างคับคั่งกว่า 2,000 คน ด้านผู้ว่า ททท.มั่นใจมหกรรมจักรยานฯ ช่วยยกระดับ 3 จังหวัด สู่ Sport Tourism Destination ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน 

เมื่อวันพุธที่ 12 มิย. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจาปี 2562 รายการ THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2019 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นายสงัด ศิริพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร, นายวิโรจน์ อาพรวิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ประธานกรรมการไทยแลนด์ไตรลีก, แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน มาร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง