นิทรรศการ “ภาพจำสงครามโลก” (The Children Recall WW2 in Phuket)

นิทรรศการ “ภาพจำสงครามโลก” (The Children Recall WW2 in Phuket)

มิวเซียมภูเก็ต ร่วมกับ มิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ต จัดนิทรรศการ  “ภาพจำสงครามโลก” (The Children Recall WW2 in Phuket) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเมืองภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ในช่วง พ.ศ.2484-2488) ในรอบ 77 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นการทำเหมืองแร่ดีบุกยังอยู่ในยุคที่รุ่งเรือง
นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) นอกจากจะทำหน้าที่ดูแลมิวเซียมสยาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับประชาชนทั่วไปแล้ว เรายังมีพันธกิจสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เหล่านั้น เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้ หรือ Discovery Museum ที่สร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและสามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมได้และหวังว่าจะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งให้คนไทยสนใจท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง