เทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 22 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561

รายละเอียด

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง เป็นงานประจำปี ภายในงาน 

ประกอบด้วย 5 โซนหลักๆ คือ โซนที่ 1 น้ำแร่ร้อนและสปา โซนที่ 2 แสดงวิถีชีวิตชาวระนอง  โซนที่ 3 ท่องเที่ยวระนอง  โซนที่ 4 จำหน่ายสินค้า OTOP  และโซนที่ 5 การออกร้านนาวากาชาดของจังหวัดระนอง

สถานที่จัดงาน

ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดระนอง  โทรศัพท์ 0 7781 1123
เทศบาลเมืองระนอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง