เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561

จังหวัด

วันที่ 12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

รายละเอียด

เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 12-15 เมษายน 2561

ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็นกิจกรรมการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เคลื่อนขบวนแห่ไปตาม ถ.ราชินี/ถ.พระอาทิตย์

กิจกรรม
- สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
- ทำบุญตักบาตร
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

สอบถามเพิ่มเติม
กองการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2225 7612-4

สถานที่จัดงาน

ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0 2225 7612-4

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง