เทศกาลตรุษจีนนครตรัง

จังหวัด

วันที่ 16 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา จารีตประเพณีของเทศกาลตรุษจีนและการเขียนคำอวยพรอักษรจีนในงานเทศกาลตรุษจีนการสาธิตการทำขนมมงคลเพื่อเป็นการมอบสิ่งอันเป็นมงคลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงบนเวทีและการแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชนและประชาชนพิธีเปิดนิทรรศการเทศกาลตรุษจีนการจัดซุ้มถ่ายภาพเทศกาลตรุษจีน และซุ้มประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตรุษจีนนครตรัง การประดับโคมไฟ ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง โทร 075- 215-867

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง