เทศกาลตรุษจีนชัยภูมิ

จังหวัด

วันที่ 16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561

รายละเอียด

การแสดงเชิดมังกร, เชิดสิงโต  การแสดงศิลปะและตกแต่งสถานที่ในแบบวัฒนธรรมจีน  การประดับไฟประดับโคม  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และบริเวณถนนหฤทัย อำเภอเมืองชัยภูมิ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร. 0 4481 1657
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง