มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

จังหวัด

วันที่ 25 ก.พ. 2561 - 01 มี.ค. 2561

รายละเอียด

ขบวนแห่ผ้าพระบฎ พิธีกวนข้าวมธุปายาสยาคู กิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย 
กิจกรรมการกวนข้าวยาคู วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง 
เวลา 15.00 น. ที่วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
เวลา 17.00 น. ที่วัดศาลามีชัย และวัดท้าวโคตร 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช, 
กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, กิจกรรมการผลิตผ้าพระบฏ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ในเวลา 19.00 น. 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏของหน่วยงานต่าง ๆ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน ด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏจากอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ จากศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏ ในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จากนั้น เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4, กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศบาลมาฆบูชา ประจำปี 2561, การสาธิตการเขียนผ้าพระบฎและนิทรรศการผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีการเขียนผ้าพระบฎถวายเป็นพระพุทธบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10, กิจกรรมตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และ การสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และทุกคืนจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (หนังตะลุง, มโนราห์) แสดง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชให้ชมฟรี

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัฒนธรรมนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7531 0057ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง