ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

จังหวัด

วันที่ 08 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

วันที่ 8 - 12 เมษายน  2561

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

กิจกรรมหลัก

ร่วมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ที่ได้จัดขึ้นตามหลักฐานในศิลาจารึก “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” ชมกิจกรรมถวายสลากภัตรและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ณ อุทยานพระยาลิไท, เที่ยวงานเทศกาลอาหารและกิจกรรมการแสดงดนตรี, ชมขบวนแห่วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กว่า 10 ชุมชน

สถานที่จัดงาน

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย 
โทร. 0 5567 9198

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง