ประเพณีผีขนน้ำ บุญเดือน 6 ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 30 เม.ย. 2561 - 02 พ.ค. 2561

รายละเอียด

ประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดือน 6 ชาวตำบลนาซ่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลนาซ่าวให้ยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน เผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ผีปู่ผีย่าตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมู่บ้านได้ปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ สำหรับประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันแรม 1-3 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่าเมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล เป็นการละเล่นเพื่อเซ็นไหว้ สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป ประเพณีการละเล่นผีขนน้ำ เป็นการละเล่นที่แตกต่างจากที่อื่น มีความเป็นมาตามความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิตของชาวบ้านนาซ่าว อีกทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี ซึ่งในปีนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ในงานมีขบวนแห่ของ แมงหน้างาม หรือ ผีขนน้ำ เพื่อเป็นการบูชาวัวควายที่มีบุญคุณต่อชาวบ้านแทนการนำมาฆ่าเพื่อเป็นเครื่องสังเวย โดยจะมีขบวนแห่ที่สนุกสนานด้วยการเคาะจังหวะที่เร้าใจ รวมถึงเซ่นไหว้บรรพบุรุษอีกด้วย
 

วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกีฬาอบต.นาซ่าว และวัดโพธิ์ศรี บ.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

ผีขนน้ำ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การเล่นผีขนน้ำของชาวบ้านนาซ่าวนี้ไม่มีประวัติว่าเล่นครั้งแรกเมื่อใด แต่ชาวบ้านก็เล่นสืบมาเป็นประเพณีเช่นที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาทุกปี

 

30 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น. ร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ศรี บ.นาซ่าว

เวลา 10.00 น.  ร่วมชม และร่วมสนุกสนานกับคอนเสิร์ต หมอลำซิ่งชื่อดัง

เวลา 13.00 น.  ชม และร่วมขบวนแห่ต้นดอกไม้เข้าผาม

เวลา 19.00 น.  ร่วมสนุกสนานม่วนซื่นโฮแซวกับรำวงชาวบ้าน คณะดาวบ้านนา และชมภาพยนต์โต้รุ่ง

 

1 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 น. เชิญชมพิธีเปิดงาน บุญประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) และประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2561ณ ลานกีฬาอบต.นาซ่าว และวัดโพธิ์ศรี บ.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชมขบวนฟ้อนรำ และขบวนแห่ผีขนน้ำ

เวลา 13.00 น. แห่ต้นผึ้งเข้าวัด

เวลา 14.00 น. เชิญชมการจุดบั่งไฟจากคุ้มวัด และคุ้มบ้านต่างๆ

เวลา 20.00 น.  เชิญชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ คณะดอกคูณมิวสิค ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ม.1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย (ชมฟรีตลอดงาน)

 

02 พฤษภาคม 2561 

เวลา 07.00 น.  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุ-สามเณร ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ม.1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

สถานที่จัดงาน

ณ ลานกีฬาอบต.นาซ่าว และวัดโพธิ์ศรี บ.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โทร. 0 4285 5152

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง