บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

จังหวัด

วันที่ 02 มี.ค. 2561 - 04 มี.ค. 2561

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
– เวลา 09.00 น.- การประกวดธงผะเหวด
– เวลา 15.00 น.- พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน โดยจำลองพิธีการอัญเชิญจากสะดือทะเล(สมมติอยู่ในน้ำบึงพลาญชัย)
– เวลา 16.00 น.- พิธีทักษิณานุประทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
– เวลา 19.00 น. พิธีสืบชะตาเสริมบารมี
– เวลา 20.00 น. การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
– เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานชมการแสดงขบวนแห่ “มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดร” ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม จำนวน 15 ขบวน
– เวลา 10.00 – 18.00 น. กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” ฟรีตลอดงาน การสาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย การทำข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด  ชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮาเอาบุญผะเหวด
– เวลา 19.00 น. การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และการรับประทานพาแลง

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
– เวลา 04.30 น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน รอบเกาะกลางบึงพลาญชัย
– เวลา 05.30 น. พิธีเทศน์สังกาด
– เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป
– เวลา 08.30 – 18.00 น. พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
– เวลา 09.00 – 20.00 น. ที่ถือว่า “สุดยอดของการจัดงาน” ซึ่งผู้ที่เคยไปเที่ยว เคยไปร่วมทำบุญ รอคอย
เมื่อถึงวัน เวลา เสียงวง “กลองยาว” เสียง “วงเรนเตร่” จะดังกระหึ่มตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการฟ้อนรำแบบฟรีสไตล์ตามจังหวะดนตรี คือ การแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน หรือ ต้นผ้าป่า ของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายสมทบกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในสาธารณกุศล เช่น สร้างบ้านให้ราษฎรยากจน ไร้ที่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณธรรม ต่อไป
– เวลา 09.39 น. พิธีมอบสัตตสดก มหาทาน จำนวน 101 ชุด และ พิธีมอบโค กระบือ แก่ผู้ยากไร้ แต่มีคุณธรรม
– เวลา 10.00 – 18.00 น. กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” ฟรีตลอดงาน (ข้าวปุ้น คือ ขนมจีน)
– เวลา 18.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับวัดบึงพระลานชัย
 

สถานที่จัดงาน

บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0 4352 7814

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง