ททท.เปิดโครงการ “7 GREENS ” ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จังหวัด

วันที่ 20 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561

รายละเอียด

ททท.เปิดโครงการ “7 GREENS ” ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดึงศิลปินหัวใจเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นพรีเซนเตอร์

ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ปัจจุบันโลกกำลังแบกรับกับปัญหาในทุกๆด้านอย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดจำนวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ผลกระทบที่ว่านี้ส่งผลไปในทุกๆส่วน ตั้งแต่แหล่งน้ำ ป่าไม้ ผืนดิน และอากาศ จากการคมนาคมทางอากาศ ร้อยละ 40 การขนส่งทางบก ร้อยละ32 และการขนส่งอื่นๆ รวมร้อยละ 3 ขนาดที่ที่พักแรมก็สร้างมลภาวะไว้ถึงร้อยละ 21 ส่วน กิจกรรมท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 นั้น เป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการท่องเที่ยวเมื่อ5 ปีที่ผ่านมา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป้นองค์กรหลัก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ มีความตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการและแผนงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริม และช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลอย่าเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการที่เรียกว่า “ แนวคิด 7 GREENS ” ซึ่งทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยว สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำได้ เพียงเริ่มต้นแบบง่ายก็เที่ยวได้อย่างมีความสุข สนุกและรักษ์โลก 

 

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านโครงการ “ท่องเที่ยวไสตล์ 7 GREENS ”เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรให้สิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักในการสร้างกระแสการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังนำเสนอแห่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ซึ่งนักท่องเที่รยวสามารถเลือกการท่องเที่ยวให้เหมาะกับตัวเองถึง 7 แบบ

ประกอบไปด้วย

1. Green Hear เที่ยวด้วยใจคิด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีหัวใจที่เคารพ และตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม นับเป็นหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. Green Logistics เที่ยวใกล้ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด ผ่านรฝูปแบบการเดินทางสีเขียว เน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

3. Green Attraction ถือเปก็นนโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืน แหบ่งท่องเที่ยวสีเขียว ต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเดิมของพื้นที่นั้นไว้ใหได้

4. Green Activity กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. Green Community ชุมชนสีเขียว เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

6. Green Service จัดการธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ เลือกใช้วัตถุดิบที่เปป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. Green Plus จิตอาสา ดูแลสิ่งแวดล้อม นับเป้นการช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง

นโยบาย 7 GREENS เปรียบเหมือนแนวทางในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมี่งระบบที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ รณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปเข้าถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ ททท. ได้มีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว 7 Greens ใน 3 พื้นที่ที่มีต้นทุนความเป็นธรรมชาคติของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และเป้นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แ เกาะหมาก จ. ตราด ถือเป้นต้นแบบชุมชน Low carbon ชุมชนพลังงาทดแทนได้พลังงานสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า เป้นพื้นที่ที่ไม่มีร้านสะดวกซื้อ  ผู้ง่าการท่องเที่วแห่งประเทศไทยก่า

ด้านคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ พรีเซนเตอรืโครงการ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่สามารถมาเป็นตัวแทนให้กับโลกสีเขียวลัสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนนึงของการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับวิถีชาวบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าการทื่องเที่ยวมีผลกระทบต่อทรัพยากรเป็นอย่างมาก ใม่ว่าจะป็นการท่องเที่ยวใต้น้ำ เที่ยวป่า แต่จะทำอย่างไรที่สามารถท่องเที่ยวไปพร้อมกับการดูแลธรรมชาติที่คุณได้เข้าไปสัมผัส ซึ่งแน่นอนเร่าต้องร่วมแรงร่วมกันใจกัน เที่ยวแบบรักษ์โลกตั้งแต่ตอนนี้”

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “สนใจและอยากทำแบบนี้มานานแล้ว เมื่อโอกาสมาถึงจึงไม่รอช้า คิดว่าใครๆก็ชอบเที่ยว ถ้าแบบนั้นเรามาเที่ยวโดยที่อรรถรสการท่องเที่ยวยังอยู่โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าไหม ผมเชื่อว่าโครงการ 7 Greens จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างสีสัน ให้ความสวยงามของการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ ซึ่งเมื่อให้ความสำคัญ การท่องเที่ยวจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง