ททท.ชวนเที่ยวโครงการ เชียงราย แต้ แต้ แอ่วเจียงฮาย เมืองแห่งธรรมชาติ ศิลปะทรงคุณค่าและแหล่งกำเนิดบันดาลใจ

จังหวัด

วันที่ 25 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561

รายละเอียด

ททท.ชวนเที่ยวโครงการ เชียงราย แต้ แต้ แอ่วเจียงฮาย เมืองแห่งธรรมชาติ ศิลปะทรงคุณค่าและแหล่งกำเนิดบันดาลใจ
 
                25 เมษายน 2561 นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เชียงราย แต้ แต้ ” โครงการนี้เป็นโครงการรณรงค์ส่งเสริมโครงการการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของจังหวัดเชียงราย สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัด ให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยโครงการเชียงราย แต้ แต้ จะนำเสนอรูปแบบสินค้าและบริการรวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการดำรงค์อัตลักษณ์ตัวตนขงผู้คน อีกทั้งยังสามารถสรางรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สร้างโอกาศให้คนเชียงรายให้เผยแพร่วัฒนธรรม และยังรวมถึงการปลูกจิตสำนึกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเวลาเดียวกันอีกด้วย
 
                โดยปีนี้ทาง ททท. จะนำเสนอโครงการภายใต้แนวคิด “Chiang R A I” (เชียงราย) โดยใช้ตัวอักษร R A I สื่อควานมหมายการค้นหา และบ่งบอกสุนทรียภาพของการท่องเที่ยว โดยตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
 
                R ส่งความหมายด้วยคำว่า Relax ความผ่อนคลาย ความสบาย เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติสมบูรณ์ อาหารอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ดอยดุง ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ดอยช้า ดอยผาหมี เป็นต้น รวมถึงโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ อาหารท้องถิ่น และความแปลกใหม่
                A ส่งความหมายด้วยคำว่า Art สุดยอดศิลปิน สุดยอดงานศิลปะ ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงราย ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวแสดงความเป็นเมืองศิลปะของจังหวัด อาทิ วัดร่องขุ่น วัดพระสิงห์ วัดพห้วยปลากั้ง วัดป่าสัก เป็นต้น
                I ส่งความหมายด้วยคำว่า Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้วิธีคิดแนวทางการทำงานผ่านโครางการหลวง และโครงการพระราชดำริ ทำให้รู้จักถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงรายที่เชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ ไร่แม่ฟ้าหลวง หอฝิ่น ไร่เชิญตะวัน เป็นต้น
 
                แนวคิด Chiang R A I มีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวแห่งยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มครอบครัว หากคุณกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย จังหวัดเชียงรายคือคำตอบที่ห้ามพลาด

สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง