งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 32 ปี 2561

จังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561

รายละเอียด

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 32 ปี 2561 

วันที่16-18 มีนาคม 2561

ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

ชมขบวนแห่เรือผู้เข้าประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดองุ่นหวาน พืช ผัก ผลไม้ กิจกรรมตักองุ่นลุ้นโชค การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว การออกร้านผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP / สินค้าราคาถูก การประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การแข่งขันกินส้มตำ และการแสดงดนตรี “แช่ม แช่มรัมย์” 

ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  โทรศัพท์ 032 241204

สถานที่จัดงาน

วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  โทรศัพท์ 032 241204

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง