งานบูชาดาวนพเคราะห์

จังหวัด

วันที่ 23 ก.พ. 2561 - 04 มี.ค. 2561

รายละเอียด

ททท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบูชาดาวนพเคราะห์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี 

 

งานบูชาดาวนพเคราะห์ คือพิธีบูชาดาวนพเคราะห์อันศักดิ์สิทธิ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงรูปแบบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ในแบบดั้งเดิมไว้ และถือปฏิบัติกันมากว่า 180 ปี  

 

กิจกรรมภายในงาน : จัดให้มีพิธีอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์เพื่อเข้าสู่ขบวนบูชาดาว ประติมากรรมซุ้มแสงดาวและโคมไฟสิริมงคล การค้นหาผลไม้ตามดาวจุติ เป็นการค้นหาผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน มางานนี้ดีต่อสุขภาพ และเป็นมงคลต่อชีวิต
 

วันเวลา  สถานที่เปิดงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ขึ้นเกี้ยว

เวลา 18.00 น. ขบวนบูชาดาวฯ เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางในเมืองจันท์

เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานบูชาดาว ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

ขบวนบูชาดาว ประกอบด้วย ขบวนต่างๆ ดังนี้

1. พระสวดมนต์ให้พร

2. ขบวนมังกรและสิงโต

3. ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง) และป้ายเจ้า

4. ขบวนธงคำอวยพร

5. ขบวนล่อโก๊ว (เครื่องดนตรีจีน)

6. ขบวนธงญวนโบราณ

7. ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว

8. ขบวนพระอาทิตย์

9. ขบวนพระจันทร์

10. ขบวนพระอังคาร

11. ขบวนพระพุธ

12. ขบวนพระพฤหัส

13. ขบวนพระศุกร์

14. ขบวนพระเสาร์

15. ขบวนพระราหู

16. ขบวนพระเกตุ

17. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิด

18. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีตาย 

 

ประติมากรรมซุ้มแสงดาวและโคมไฟสิริมงคล  จะเป็นจำลองสัญลักษณ์ของตำแหน่งดวงดาวทั้ง 9 มาในรูปแบบของประติกรรมแสงเทียน ซึ่งทุกซุ้มแสงดาว ต่างเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ด้วยทุกคนจะมีดาวประจำดวงในแต่ละปี และจะทำการบูชาดาวด้วยการปักเทียนตามตำแหน่งดาวของแต่ละคน นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงโคมไฟขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคล โดยจะเป็นโคมไฟเทพเจ้าประจำปี 2561

สถานที่จัดงาน

วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.tourismthailand.org/thaifest 
ททท. สำนักงานระยอง
โทร 0 3865 5420-1 , 0 3866 4585,03865 5422

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง