งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด

วันที่ 11 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

รายละเอียด

เป็นการส่งเสริมการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม โดยการนำชุมชนจาก 27 ชุมชน    ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้มาร่วมสืบสานประเพณีสำคัญในท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ยั่งยืน แต่บางกิจกรรมเริ่มยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านช่วงงานเทศกาลงานประเพณี ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ๆ ภูมิภาคภาคเหนือจึงเห็นควรจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่ 

กิจกรรมหลัก
1. การจัดขบวนแห่ผ้าห่ม ห่มพระธาตุตามประเพณีโบราณ
2.การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและเครื่องสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลพระอิศวร
3.ซุ้มน้ำมนต์
4.กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน และอาหารถิ่นห้ามพลาด
5.การก่อเจดีย์ทราย
 

สถานที่จัดงาน

ณ ถนนริมแม่น้ำปิงเชื่อมโยงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง