Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Light

จังหวัด จันทบุรี

วันที่ 21 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

การแสดง อนิเมชั่น แสงสีฉาบอาคารอาสนวิหาร การตกแต่งไฟประดับ การจุดพลุเที่ยงคืน การเปิดบ้าน Love & Sharing ของชุมชนที่นำอาหารและขนมมาแบ่งปันให้กับผู้ร่วมงาน การออกร้านค้า

สถานที่จัดงาน

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3931 1578

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง