18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม วันท้องถิ่นไทย

จังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 14 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563

รายละเอียด

18 มีนา สุขาภิบาล หัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ

งานนี้จัดขึ้นที่ลานหน้าพระบรมรานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะจัดงานตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2563 ที่บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันสุขาภิบาลท่าฉลอม หัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย นิทรรศการสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายสิ้นค้า OTOP ตลาดย้อนยุค กิจกรรมล่องเรือชมอ่าว กิจกรรมนั่งรถรางชมรอบเมืองท่าฉลอม การแสดงการเล่นว่าวไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บริการรถสามล้อโบราณรับ – ส่ง ประชาชน เข้างาน และการแสดงมโหรสพ ดนตรี ภาพยนตร์ทุกคืน

สถานที่จัดงาน

วัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครสมุทรสาคร  โทรศัพท์ 0 3441 1208

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง